Dokonując zakupu kupujący (konsument) zgadza się, aby spełnienie świadczenia nastąpiło w chwili wysyłki przez automat zakupionego produktu cyfrowego na adres e-mail (innymi słowy w chwili realizacji zamówienia), co jednocześnie powoduje utratę możliwości odstąpienia od umowy. Wszystkie wysyłki są przez nas rejestrowane i możemy na życzenie klienta dokładnie określić, kiedy i na jaki adres e-mail nastąpiła wysyłka (lub na prośbę kupującego dokonać ponownej wysyłki).


Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [email protected] lub przez formularz kontaktowy na stronie. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W przypadku produktów cyfrowych odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni, ale tylko przed dokonaniem płatności (ze względu na to, że realizacja zamówienia następuje automatycznie w momencie zarejestrowania płatności).

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [email protected] Przypominamy również, że nieopłacone zamówienia po okresie 14 dni są automatycznie anulowane.


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupu w sklepie nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W naszym sklepie nie ma możliwości złożenia zamówienia bez zgody konsumenta na spełnienie świadczenia w momencie realizacji zamówienia (przez zaakceptowanie Regulaminu), co od tego momentu uniemożliwia odstąpienie od umowy.